Viber

Tải xuống Viber dành cho iPhone

Phiên bản:
10.4

Tải xuống miễn phí Viber

Tải xuống miễn phídành cho iPhone

Điều gì sẽ xảy ra khi bạn nhấp vào Tải xuống miễn phí?

  • Bạn sẽ được chuyển hướng đến một trang web bên ngoài để hoàn thành việc tải xuống.
  • Nhấp vào nút Tải xuống sẽ đưa bạn đến một trang trên App Store, từ đó bạn có thể cài đặt ứng dụng
  • Nếu gặp bất kỳ vấn đề gì trong khi tải, vui lòng .

Lưu ý: Nhấp vào nút Tải xuống sẽ đưa bạn đến một trang trên App Store, từ đó bạn có thể cài đặt ứng dụng

Ứng dụng mới

Cũng có sẵn ở các nền tảng khác